Voor teams

We helpen mensen samen te brengen door de barrières tussen hen te verkleinen en meer authentieke verbindingen mogelijk te maken. Ons innovatieve model maakt het gemakkelijk voor teams om de verschillende perspectieven van mensen te begrijpen en te omarmen. Door dit te doen stimuleren we wat echt van belang is in goed presterende teams:
• Uitgelijnde visie
• Benutten van onderlinge verschillen
• Gedreven samenwerking
Lumina Learning solutions for teams
team image highlight showing team at work

Herkennen van teamuitdagingen

We werken met de beste bedoelingen. Maar vaak kunnen deadlines en druk om met verschillende persoonlijkheden te werken ons uitdagen. Dit, in combinatie met de moderne werkplektrend voor meer virtuele teams, werken op afstand en minder face-to-face interactie, verhoogt de waarde van Lumina Learning teamoplossingen.
Principles of team solutions

Principes van teamoplossingen

De oplossingen van Lumina Learning geven een visuele weergave van de persoonlijkheden van teamleden, hun competenties en hoe ze op elkaar inwerken. Door herkennings- en speed-reading vaardigheden zorgen we voor meer begrip en samenwerking. Met grotere teamcohesie verandert conflict in een kans voor een creatieve en constructieve dialoog. Als gevolg hiervan worden teams meer verantwoordelijk en ondersteunend, waarderen ze elkaars verschillen en creëren ze samen succes.
Where we assist clients

Wat zijn de typische problemen van klanten die we helpen oplossen?

• Interne politiek en conflict escalaties
• Uitval van klanten en relaties
• Onderpresteren op individueel of teamniveau
• Gebrek aan teamcohesie of samenwerking
• Slechte communicatie tussen teams
• Cultuurbotsingen tussen verschillende teams
• Teams die worden geleid met een lage emotionele competentie
• Gebrek aan team diversiteit
• Lack of team diversity
Benefits of Lumina Learning for teams

Voordelen van Lumina Learning team oplossingen

• Een verbeterde teamdynamiek
• Het stimuleren van organisatie brede communicatie, waardoor een collegiale geest ontstaat
• Teams snel ontwikkelen van forming, storming, norming naar performing
• Betere verbinding tussen teamleden
• Versterking van individuele en team afspraken
• De teamcultuur afstemmen op visie, missie en waarden

Maak kennis met alle producten van de Lumina Learning familie

Zie ons wereldwijde netwerk

Lumina Learning is een wereldwijd netwerk van professionals en practitioners die actief zijn in meer dan 40 landen over de hele wereld.
lixil logo
Door persoonlijke kenmerken in communicatie actiever te benoemen, hebben teamleden meer inzicht gekregen in de manier waarop anderen praten en werken en hebben ze zich ingespannen om een betere verstandhouding met elkaar op te bouwen.

LIXIL Japan

Case Studies - 23/06/2020
Wereldhave – Blauw met een rode stip….

WERELDHAVE GROEIT TEGEN DE STROOM IN   “Uiteindelijk is er maar één manier om een ambitieuze doelstelling te realiseren. Dat is alle mensen in het team zover krijgen dat ze rennen en vliegen en alleen de juiste dingen doen. Daarom selecteer ik aan de voorkant vooral op persoonlijkheid. Om zeker te zijn dat de nieuwe

Case Studies - 23/06/2020
De Haagse Hogeschool -Module ‘BV Ik i.o.’ – mr. Wil Pruijssers

“Dit kan niet waar zijn, maar het klopt precies”   ‘GOTE STAP IN ZELFBEWUSTZIJN EN BEWUST- WORDING’   De Haagse Hogeschool verwelkomt dagelijks rond de twintigduizend studenten. In het hart van de hofstad volgt een nieuwe generatie bestuurders een brede waaier aan studierichtingen. Bij de opleiding Bedrijfskunde MER (Management, Economie en Recht) staat sinds september

Case Studies - 23/06/2020
FrieslandCampina – Samenwerking, gedrag en feedback voor een betere teamprestatie

“HET BESTE UIT ELKAAR NAAR BOVEN HALEN”   De Koninklijke FrieslandCampina NV doet het dagelijks: in meer dan honderd landen miljoenen consumenten voorzien van zuivelproducten met waardevolle voedingsstoffen. “De medewerkers die hieraan bijdragen weten precies wat we daarvoor moeten doen, maar minder over hoe we dat precies moeten doen.” Martijn Stork is bij de zuivelreus

Case Studies - 23/06/2020
Fokker – Samen, in goede harmonie, productief zijn

‘MENSEN EN GEDRAG, DAAR GAAT HET OM’   Fokker Aerostructures speelt vanuit Papendrecht en Hoogeveen nog steeds een rol van betekenis in de luchtvaartindustrie. De high-tech onderneming ontwerpt en produceert vliegtuigonderdelen voor hoogvliegers als Airbus, Boeing en de JSF. Bijna vijfduizend medewerkers acteren continu onder hoogspanning om aan de extreme kwaliteits- en veiligheidseisen te voldoen.

Case Studies - 23/06/2020
St Elizabeth – TweeSteden Ziekenhuis – Samenwerken is de core business van intensive care

Over de intentie bestaat geen enkele twijfel. In een ziekenhuis zijn de intensivisten (medisch specialisme Intensive Care) verantwoordelijk voor het verplegen en bewaken van ernstig zieke patiënten. De opnames zijn voor een deel gepland, voor een deel spoed. Goede samenwerking is van essentieel belang: ten eerste omdat de zorg 24/7 doorgaat. Ten tweede omdat naast

Case Studies - 23/06/2020
Breda University of Applied Sciences – Fundament onder samenwerking studenten Breda University of Applied Sciences

‘NA DE ERVARING VOLGT DE OPENBARING’   Om het succes van een onderwijsinstelling in kaart te brengen, zijn twee indicatoren voldoende. Eerst het uitvalpercentage en daarna de aansluiting op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: hoeveel studenten haken tussentijds af en hoe groot is de kans op een baan voor gediplomeerden. Breda University of Applied Sciences

Case Studies - 23/06/2020
Avans – De hard en soft skills van Avans Hogeschool Breda

Van student tot volwaardig beroepsbeoefenaar Alle hbo-instellingen staan voor dezelfde opgave: hoe ontwikkelt een student zich tot volwaardig beroepsbeoefenaar die klaar is voor de arbeidsmarkt. Een gelijkluidend antwoord is nog niet gevonden. De Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) van Avans Hogeschool in Breda, ziet vooral heil in zelfreflectie. “Door studenten meer houvast en

Case Studies - 23/06/2020
Amphia Ziekenhuis – Voorkomen is beter dan genezen

Het klinkt alleszins redelijk uit de mond van een medisch specialist: “voorkomen is beter dan genezen.” Dat is dan ook precies wat Remco Djamin voor ogen staat. De longarts is voorzitter van het bestuur van het coöperatieve Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia. De oprichting van dit extra bestuursorgaan in april 2015, moet de organisatiegraad, doelmatigheid en