‘NA DE ERVARING VOLGT DE OPENBARING’

 

Om het succes van een onderwijsinstelling in kaart te brengen, zijn twee indicatoren voldoende. Eerst het uitvalpercentage en daarna de aansluiting op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: hoeveel studenten haken tussentijds af en hoe groot is de kans op een baan voor gediplomeerden. Breda University of Applied Sciences combineert een beneden gemiddelde uitval van 23 procent in het vorige studiejaar met een boven gemiddelde kans op een baan. Na de eindstage blijven de meeste studenten ‘plakken’. Chapeau!

 

In een uitermate representatief gebouw aan de Bredase Mgr Hopmansstraat zetelt de  Academy of Hotel and Facility Management. De eerste kennismaking brengt overtuigend in beeld dat gastvrijheid/hospitality de kerncompetentie is van de studenten. Alles spic en span. Leerlingen en docenten spreken onderling Engels, beheersende etiquette en dragen – desgevraagd en zonder morren – rok of jasje-dasje. Aan de andere kant van het spectrum staan de leidinggevenden van de toekomst met opgerolde hemdsmouwen braaf in de spoelkeuken. Een deel van de studenten komt uit het buitenland. Stages vér onder moeders rokken vandaan zijn verplicht en het onderwijzend personeel is afkomstig uit alle windstreken. Kort samengevat: het speelveld van Breda University-studenten is de wereld. Het karakter van de opleiding is persoonlijk, kleinschalig en wederzijds betrokken. “Daarom zijn de studenten zelf onze beste marketingtool”, weet docent en studiebegeleider Loretta del Prado uit ervaring. “De dames en heren zijn bijzonder goed gemotiveerd om met succes de uitdaging van een internationale loopbaan aan te gaan.”

 

‘Code of conduct’

 

De gedragsregels zijn vastgelegd in een echte Code of Conduct. “Op de handhaving daarvan hameren we vooral in het eerste en tweede leerjaar erg hard. Wie niet netjes is aangekleed voor een ‘guest lecture’, krijgt geen toegang.” Het werkveld stelt de disciplinaire gedrevenheid van Breda University of Applied Sciences bijzonder op prijs. “Dat geldt ook voor onze inspanningen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dit valt onder het vak Management Development Programma als vast onderdeel van het lesprogramma.” Daarin leren studenten naar zichzelf te kijken, de eigen kwaliteiten en het eigen gedrag onder ogen te zien. “Om te ervaren hoe dit gedrag op anderen overkomt en wat het effect daarvan is. Zeker als de spanning toeneemt.” Andermans gedrag lezen hoort hier ook bij. Studiebegeleider Karlien Klijn haakt in: “dit onderdeel levert een geweldige eye-opener op voor studenten. Wat we bereiken is dat irritaties verdwijnen en meer begrip voor elkaar ontstaat. Teambuilding dus. Na de ervaring volgt de open- baring.” Een ander punt dat glashelder naar voren komt, is het antwoord op de vraag of de studie bij het persoonlijke profiel van de student past.

 

Samenwerking

 

Het scenario dat zich elk jaar afspeelt is voor Loretta del Prado gesneden koek. “Zonder de kennis die we hiervoor hebben besproken, gaan studenten met elkaar aan de slag in projectgroep- en. Dat loopt regelmatig spaak. De ene pusht teveel terwijl een ander wellicht de kantjes ervan afloopt. Met de Lumina Spark rapportage die we van elke student maken, valt veel te verklaren. Welke kwaliteiten de individuele student heeft, waarom een team goed samenwerkt of waarom juist niet. De inzet hiervan in ons Management Development Programma, is geen doel, maar een middel. Het is de tool die de onderliggende problematiek bespreekbaar maakt.” Karlien Klijn: “het gaat in het werkzame leven altijd over samenwerken, dat geven we studenten duidelijk mee. Lumina helpt mee om het eigen én andermans gedrag op een positieve manier inzichtelijk en daarmee bespreekbaar te maken. Zeker in groepsverband. Na het doorlopen van de training is de band hechter en ontstaat waardering voor verschillen. Alsof het gaat over een gedeeld geheim. Je moet eerst jezelf snappen voor je begrijpt waarom het soms moeilijk klikt met mensen die anders handelen. Hoe je de sterke punten van elkaar benut. Met Lumina ligt voortaan een intiem en veilig fundament onder samenwerking.”

 

 


Zie ons wereldwijde netwerk

Lumina Learning is een wereldwijd netwerk van professionals en practitioners die actief zijn in meer dan 40 landen over de hele wereld.

Vind jouw dichtstbijzijnde expert

Lumina Learning is een wereldwijd netwerk van professionals en practitioners die actief zijn in meer dan 40 landen over de hele wereld.